Geoportal Powiatu Radziejowskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Radziejowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Radziejowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Radziejowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostłych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Radziejowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane sa w formie usługi WMS pod adresem:
http://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji Kartografii, Architektury i Budownictwa
Dostęp w trybie chronionym
22 czerwca uruchomiono internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych
28 czerwca uruchomiono internetowe pobieranie danych z RCiWN

kontakt: PODGiK tel. 54-28 53 875 lub Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa; tel. 54-28 53 583 wew. 214 i 233